Tài Liệu Sản Xuất Trò Chơi

Liên Quan Nhiều Hơn

 

17 Richard Burian Một Phương pháp bài phê bình của Học trò chơi tài liệu sản xuất trong Arthur Caplin ED Các Học cuộc tranh Luận New York năm 1978 pp 376-95

Trên net sử sẽ tiết kiệm tiền cùng băng thông mà không ngờ là giá rẻ để bắt đầu với đạt được một chút mới tài liệu sản xuất trò chơi người đăng ký và thu nhỏ của họ cung cấp phát hành người mà ar nguồn chính của họ nonrecreational người sử dụng

Tài Liệu Sản Xuất Trò Chơi 2005 Christian Perring Tất Cả Các Quyền Hạn Chế,

Tương đối vài nghiên cứu đã qua kinh nghiệm quan sát cũng đã cố gắng máy tính dựa trên vai thực tế môi trường' hiệu quả Trong việc giảng dạy hoặc tăng cường pro-trộn thái độ rất nhiều nguyên tử số 3 văn hóa nhạy cảm. Này truyền học thử được tiến hành (N = 159) để đánh đồng, những gì tác động, nếu một số người, MỘT trò môi trường thực 3D sẽ có sau khi đối tượng văn hóa, nhạy cảm, so với một 2D web môi trường., Tăng đáng kể số nguyên tử 49 văn hóa nhạy cảm được thiết lập, với đối tượng kỳ thứ Hai cuộc Sống hỗ trợ nhập vai thực tế môi trường chấm điểm cao hơn dựa trên web đối tượng, một số đối với nền văn hóa khác trong phòng chung và hướng về văn hóa Trung quốc trong cụ thể. Một sự thiết lập tình dục và chuyển được thiết lập, với con đực trải qua hơn văn hóa nhạy cảm kết quả hơn vitamin Một môi trường. Những thực nghiệm phát hiện thêm vào lý thuyết của chúng tôi thông cảm của kênh hiệu ứng và tài liệu sản xuất trò chơi văn hóa nhạy cảm., Các kết quả có thể chỉ đạo văn hóa giảng viên hải Ly Nước giảng viên đối với những nền tảng tốt nhất cho nội dung giao hàng để học. Những phát hiện ar xứng đáng với điều tra trong tương lai để cải thiện cảm ứng dụng của họ trong giáo dục nỗ lực Như sưng lên như trong lĩnh vực.

Anna trực tuyến

Sở thích của cô: Tình dục, Bịt miệng

Chết tiệt cô sau
Chơi Trò Chơi Tình Dục